شکر رو با نیمی از آب حل کنید و روی حرارت ملایم بذارید ، جوهر لیمو رو